Prawnik z wykształcenia.

Nauczyciel z zamiłowania.

Przez lata, które upłynęły od czasu ukończenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zebrałem doświadczenie w wielu dziedzinach prawa. Począwszy od prawa dewizowego, poprzez ubezpieczenia do prawa pracy. To właśnie w zakresie prawa pracy mam największe doświadczenie. Od 2010r. byłem Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Zagadnienia dotyczące stosunku pracy, obowiązków pracodawcy, technicznego bezpieczeństwa pracy nie stanowią więc dla mnie tajemnicy. Specjalizowałem się jednak w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Mogę o sobie, z czystym sumieniem, powiedzieć, że w tym zakresie jestem ekspertem. Brałem udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 byłem członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim.

Począwszy od 1995r. prowadziłem cały szereg zajęć, wykładów i szkoleń związanych z prawem. Zajęcia w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony LEGITIME w Szczecinie, szkolenia dla różnych odbiorców z zakresu prawa pracy, czy wreszcie szkolenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców to tylko kilka przykładów z „pedagogicznej” części mojego życia zawodowego. Zgodnie z tym co mówią uczestnicy szkoleń, potrafię nawiązać kontakt i w sposób przystępny przekazać wiedzę, którą posiadam.

Zawsze starałem się podchodzić do zagadnień prawnych z praktycznego punktu widzenia. Każdy przepis należy odnieść do stanu faktycznego i umieć go odpowiednio zastosować. Nawet jeśli  wydaje się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia to odpowiednio zastosowane przepisy, orzecznictwo czy piśmiennictwo dają nam możliwość znalezienia właściwego rozwiązania.

Nie musisz się znać na prawie. Musisz tylko znać kogoś, kto je zna. Ja je znam.