Zakaz handlu w dniu 12 listopada?

Mogłoby się wydawać, że po przyjęciu poprawek Senatu RP większość parlamentarna naprawiła swój błąd związany z dopuszczeniem możliwości wykonywania pracy w placówkach handlowych w dniu 12.11.2018 czyli w jednorazowe, nowe święto z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W przyjętym przez Sejm RP projekcie znajdowało się wyłączenie dopuszczające możliwość handlu, a przez to i pracy w placówkach handlowych w tym dniu. Senat zaproponował usunięcie kontrowersyjnego zapisu co też zostało uczynione w dniu dzisiejszym.

Czy, aby jednak na pewno w tym dniu będzie obowiązywał zakaz handlu? Czy z uwagi na niespotykany pośpiech w pracach nad ustawą nie doszło do „drobnego” przeoczenia?

Otóż, w moim odczuciu mamy do czynienia z (delikatnie mówiąc) brakiem spójności w regulacjach prawnych.  

Ustawa z dnia 10.01.2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018r. poz. 305) faktycznie w art. 5 określa:

„W niedziele i święta w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.”

Z tym, że w treści ustawy z 10.01.2018r. mamy zawartą definicję ustawową święta: „…….. dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Tak więc zgodnie z dyspozycją przywołanego art. 5 ustawy, TYLKO w święta określone w ustawie z dnia 18.01.1951r. handel jest zakazany. W wspomnianej ustawie wymienione są m.in. 06.01. – Święto Trzech Króli, 11.11.- Święto Odzyskania Niepodległości czy dni 25-26.12. – Boże Narodzenie.

Dzień 12.11.2018r. został ustanowiony świętem w drodze ustawy z dnia 07.11.2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2117). Nie jest on, co więcej,  określony jako święto w ustawie z dnia 18.01.1951r. Oznacza to (w świetle przywołanych powyżej zapisów ustawowych), że kategoryczny zakaz handlu oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w tym dniu NIE OBOWIĄZUJE. 

W tym dniu dopuszczalne będzie  powierzanie pracy pracownikom czy innym osobom zatrudnionym. Oczywiście przy zachowaniu zasad, które opisałem w poprzednim felietonie (http://www.twojdoradcapm.pl/blog/12-listopada-2018r-święto-czy-wolne?fbclid=IwAR1B1U9X7tySIzHYcbIJ7JKUfVVgkM4Ue-b6cXMFBCpkwtQblDOyKuHxoY0

Pośpiech jest czasem złym doradcą, jak widać na wyżej zamieszczonym przykładzie.